Termeni & Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

ROMANIAN ENTREPRENEURS TOUR – WEBSITE AL SOCIETĂȚII BRAND MINDS SRL

Website și termeni și condiții pentru servicii

Ultima revizie: 4/12/2024

 

Bun venit la Romanian Entrepreneurs Tour!

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE CONDIȚII, DEOARECE ACESTEA SE APLICĂ UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI ȘI SERVICIILOR NOASTRE DE CĂTRE DVS.

 • Informații introductive și declinarea răspunderii
 1. Prezentele Condiții de utilizare sunt încheiate între Dvs. (denumit, în continuare, „Dvs.” și “a/al/ai/ale Dvs.”), inclusiv orice vizitatori, pe de o parte, și Brand Minds, pe de altă parte. Acestea reprezintă un acord legal și dă naștere unui contract opozabil între Dvs. și Brand Minds.
 2. Acest website este proprietatea societății BRAND MINDS SRL („Brand Minds”, „noi/subscrisa”), societate cu răspundere limitată de drept privat, înființată în conformitate cu legislația din România și înregistrată în București, România, mun. Ploiești, Str. Gheorghe Doja nr. 7, etaj 1, corp 35F, biroul nr. 26, jud. Prahova, având Cod TVA RO43454426. Brand Minds este, de asemenea, în relația cu clienții să, organizatorul Evenimentului(elor) promovate pe Website (și va fi denumit, în continuare, „Organizatorul”).
 3. Prin accesarea website-ului nostru www.romanian-entrepreneurs.com, sau a oricăreia dintre paginile sau blocurile acestuia („Website”), precum și în timpul în care achiziționați sau contractați oricare dintre serviciile subscrisei menționate la art. 2.1 de mai jos, confirmați pe deplin că ați citit, ați înțeles fără echivoc, și că acceptați să fiți ținut prin toți termenii și condițiile cuprinse în alineatele de mai jos („T&C”, „Condiții de utilizare”). Prin urmare, odată ce ați accesați Website-ul și înainte de utilizarea oricăruia dintre Serviciile noastre, aveți obligația să citiți T&C în întregime, deoarece orice nerespectarea a acestora și orice consecințe ulterioare, indiferent de valoarea prejudiciului suferit, intră în responsabilitatea Dvs. exclusivă.
 4. Serviciile noastre vă sunt oferite cu condiția acceptării fără rezerve a tuturor T&C din prezentul document. În caz contrar, în situația în care nu sunteți de acord, chiar parțial, cu următoarele T&C, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul și să nu mai accesați Serviciile subscrisei. În cazul în care, în această situație, nu părăsiți toate paginile Website-ului, care sunt deschise în motorul Dvs. de căutare, nu întrerupeți accesarea Website-ului sau continuați să contractați oricare dintre Serviciile noastre, aceste acțiuni vor fi considerate a reprezenta acordul Dvs. față de toate prevederile de mai jos.
 5. Facem mențiunea că T&C pot fi modificate ocazional, în vederea menținerii acestora în pas cu modificările relevante apărute în domeniul Serviciilor noastre, cu regimul legal aplicabil, cu evenimente neprevăzute, modificări tehnice, sau orice alt motiv de aceeași natură. În acest caz, Brand Minds își rezervă dreptul, însă nu va fi ținută prin nicio obligație, de a adapta T&C, Politica de confidențialitate sau funcțiile Website-ului în consecință. Vom anunța respectivele modificări în cel mai fezabil și mai practic mod cu putință. Cu toate acestea, aveți obligația de a vă asigura personal că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune a T&C sau cu alte reglementări similare, în special în legătură cu interesele Dvs. directe și înainte de a pretinde orice drepturi care constituie obiectul acestor acte.
 6. Pentru a ne contacta, vă rugăm să transmiteți un email la adresa contact@romanian-entrepreneurs.com, în cazul în care, pentru situația Dvs. concretă, nu există nicio altă opțiune/adresă de contact menționată în cuprinsul T&C.
 • Obiectul T&C și definiții
 1. Obiectul T&C. Domeniul de aplicabilitate al acestor T&C rezultă din formularea tuturor prevederilor acestora și, din motive de claritate, va fi prezentat pe scurt în continuare:
 1. T&C se aplică Website-ului, pentru utilizarea aplicațiilor mobile aferente ale Romanian Entrepreneurs Tour și pentru orice alte servicii oferite sub brandul Romanian Entrepreneurs Tour, inclusiv orice eveniment organizat de subscrisa și/sau promovat pe Website (denumite, împreună, „Serviciile”).
 2. prin urmare, T&C stabilește termenii, condițiile și notificările în baza cărora sunt oferite Serviciile, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea prezentului Website. Prin urmare, acestea vor produce efecte între Dvs. și societatea Brand Minds ori de câte ori vizitați Website-ul, vă înregistrați pe Website, sau utilizați Serviciile noastre, chiar și atunci când achiziționați un Bilet și în legătură cu acesta.
 3. Vă rugăm să rețineți că T&C nu se aplică în legătură cu accesul și utilizarea serviciilor disponibile prin link-urile externe care se găsesc pe Website sau pe alte platforme sociale utilizate de Romanian Entrepreneurs Tour, sau pe paginile de Facebook ale Romanian Entrepreneurs Tour și așa mai departe. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să citiți Secțiunea 7 („Linkuri ale unor terțe părți și importuri”) de mai jos.
 4. În momentul în care vă hotărâți să accesați, să testați sau să utilizați anumite funcții descrise sau disponibile la precomandă pe Website, este posibil să existe termeni și condiții suplimentare specifice, pe care le puteți consulta în secțiunea respectivă (după caz).
 5. T&C sunt completate de următoarele prevederi, pe care trebuie de asemenea să le respectați:
 1. Regulile Brand Minds pentru participarea la fiecare Eveniment;
 2. regulamentul sau regulile furnizorilor de servicii de streaming aplicabile pentru fiecare Eveniment, în funcție de locația sau formatul Evenimentului (offline/online);
 3. termenii și condițiile funcției blockchain a serviciului sau limitele tehnice ale acestuia, în cazul în care Serviciul selectat a utilizat respectiva funcție blockchain;
 4. Politica de confidențialitate, alte reglementări emise de Organizator și, dacă este cazul, termenii, condițiile și/sau notificările speciale publicate pentru accesarea sau utilizarea serviciilor individuale, inclusiv promovări, evenimente, precum și în legătură cu anunțurile referitoare la subiecte deosebite.
 1. Definiții (a-z). Cu excepția definițiilor cuprinse în alte prevederi ale acestor T&C, se vor aplica definițiile de mai jos:
Evenimente de forță majoră înseamnă situațiile avute în vedere în art. 10.2 și art. 10.3;
Eveniment înseamnă Evenimentele organizate de Brand Minds, inclusiv evenimentele de business la care sunt prezenți speaker-i de talie internațională și public, din prima categorie făcând parte atât persoane fizice, cât și companii interesate să își dezvolte înțelegerea domeniului de business, provocările majore ale prezentului, gândirea critică și multe altele, organizate în format fizic și digital, la date prestabilite și pentru participarea la care sunt necesare Bilete.
Organizatorul Evenimentului Brand Minds împreună cu toți afiliații sau furnizorii săi de servicii relevante în legătură cu partea organizatoric-administrativă a Evenimentelor, care poartă responsabilitățile în acest sens, în orice domeniu relevant, cum ar fi securitatea sau accesul la Eveniment.
Participant persoanele care participă la un Eveniment, indiferent de modalitatea în care acestea au achiziționat Biletele sau, după caz, dreptul de participare.
Cumpărător persoana care a achiziționat Biletul, identificată în funcție de datele completate în formularele furnizate pentru achiziționarea Biletelor, indiferent de modalitatea de plată pentru care s-a optat. Pentru evitarea oricărui dubiu, Cumpărătorul poate fi diferit de Deținătorul Biletului, în special în situația prevăzută la art. 8.6.13 de mai jos.
Speaker înseamnă persoana invitată să vorbească pe scenă, pentru publicul adunat la Evenimentele Romanian Entrepreneurs Tour.
TSP înseamnă un furnizor terț de servicii, ale cărui servicii sunt utilizate de Brand Minds in cadrul Romanian Entrepreneurs Tour;
Bilet înseamnă permisul pentru a participa la un Eveniment, indiferent de forma în care se află (tipărit sau digital) și de modalitatea în care a fost achiziționat, care este emis de Brand Minds și respectă formele prestabilite. Din motive de claritate, aceasta noțiune va fi utilizată inclusiv cu referire la diverse tipuri de bilete (ex.: bilete gratuite, bilete subvenționate, bilete promoționale etc.).
Titularul Biletului înseamnă Participantul care a utilizat Biletul Validat pentru a obține acces la Eveniment;
Bilet Validat înseamnă un Bilet utilizat pentru autentificarea la orice ediție a Evenimentului;
Deținătorul Biletului înseamnă persoana care se află în posesia Biletului, inclusiv cumpărătorul sau persoana menționată prin prevederile art. 8.6.13.
Utilizatori orice persoană care interacționează cu website-ul, cu oricare dintre paginile sau blocurile acestuia, precum și care achiziționează sau analizează informații în vederea achiziționării Serviciilor subscrisei.
Zi lucrătoare înseamnă o zi (cu excepția zilelor de sâmbătă sau duminică) în care băncile sunt deschise pentru activitate cu public în România.

 

 • Utilizarea Serviciilor. Dispoziții generale
 1. Restricții legate de vârstă. Toate Serviciile subscrisei vor fi considerate disponibile numai pentru persoane cu capacitate deplină de exercițiu, în conformitate cu normele naționale.
 1. În cazul în care aveți mai puțin de 16 ani, nu sunteți autorizat să utilizați Serviciile, indiferent dacă ați încercat să vă înregistrați sau nu. În cazul în care aveți vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, puteți utiliza Serviciile numai cu aprobarea unui părinte sau tutore, cu respectarea unor termeni și condiții speciale, prevăzute mai jos.
 2. În toate situațiile, aceste norme se vor aplica, dacă Brand Minds nu prevede altfel, și în situațiile în care legea aplicabilă nu cuprinde prevederi contrare.
 • Înregistrare pe Website.
 1. Nu este obligatorie înregistrarea ca membru pe Website pentru a utiliza anumite funcții ale Serviciilor noastre. Cu toate acestea, pentru accesarea anumitor funcții sau dacă aceste lucru se impune din motive concrete, înregistrarea ar putea fi considerată obligatorie.
 2. De fiecare dată când introduceți date pentru înregistrare, autentificare, date de facturare, de profil și alte date similare, aveți obligația de a prezenta și menține informații reale, exacte, la zi, complete și în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru care purtați răspunderea exclusivă.
 • Obligații și acorduri.
 1. De fiecare dată când accesați sau utilizați Website-ul sau oricare dintre Servicii, prin prezenta confirmați și vă exprimați în mod expres acordul cu următoarele condiții:
 1. să respectați toate T&C, după cum sunt acestea stabilite prin alineatele menționate mai sus;
 2. să respectați toate legile și reglementările aplicabile de fiecare dată când accesați Website-ul și/sau utilizați Serviciile în orice mod;
 3. să nu comunicați și să nu dezvăluiți niciunei alte părți numele de utilizator, parola sau alte date personale folosite în legătură cu Romanian Entrepreneurs Tour;
 4. să nu pretindeți că sunteți o altă persoană fizică sau juridică, să nu declarați în mod fals și să nu denaturați în alt fel afilierea Dvs. cu orice persoană fizică sau juridică;
 5. să nu încărcați și să nu distribuiți în niciun fel fișiere despre care știți sau aveți motive să suspectați că ar putea conține viruși, fișiere corupte sau orice alt software similar, programe, elemente macro, sau fișiere care ar putea interacționa negativ cu Serviciile sau Website-ul; să nu întreprindeți nicio acțiune care ar putea da naștere sau pune o sarcină sau încărcare nerezonabil sau disproporționat de mare pe Website;
 6. să nu colectați și să nu utilizați informațiile obținute în legătură cu Romanian Entrepreneurs Tour pentru promovare sau în alte scopuri nesolicitate;
 7. să nu utilizați Serviciile, Website-ul sau orice informații obținute în legătură cu Romanian Entrepreneurs Tour în scopuri ilegale;
 8. să nu postați și să nu trimiteți emailuri de tip „spam”, să nu realizați niciun fel de distribuire în masă a emailurilor și să nu trimiteți reclame nesolicitate în nicio formă, pe baza informațiilor afișate sau colectate din Website sau pe baza Serviciilor noastre;
 9. să nu postați, promovați sau transmiteți informații în legătură cu Serviciile noastre, să nu acționați în niciun fel care ar putea încălca drepturile unor terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, brevet, mărci de comerț, secrete comerciale, drepturi de proprietate, drepturi de publicitate, politici de confidențialitate și așa mai departe – în aceste scenarii, Dvs. veți purta răspunderea personală, exclusivă și integrală pentru orice daune suferite în consecință;
 10. să nu copiați, să nu modificați, să nu realizați lucrări derivate, inginerie inversă, dezasamblare și să nu încercați în alt fel să descoperiți codul sursă al niciunei aplicații software folosite în legătură cu Website-ul sau oricare dintre Servicii;
 11. nu oferim nicio garanție sau asigurare în legătură cu funcționarea Website-ului sau a vreuneia dintre caracteristicile acestuia și, mai mult decât atât, Brand Minds nu se angajează și nu va purta răspunderea pentru nicio situație în care nu este suportată, afișată sau oferită vreuna dintre funcțiile disponibile pe Website, în special, dar fără a se limita la, situația în care se produce un prejudiciu prin acțiunea unei terțe părți.
 1. În plus față de cele specificate mai sus, aveți obligația să respectați toate prevederile legale și clauzele contractuale, chiar și în cazul în care acestea nu sunt menționate sau indicate în mod explicit, care ar putea cuprinde obligații de a face sau de a nu face și care sunt aplicabile în situația Dvs. În orice caz, trebuie să evitați orice impact nelegitim asupra drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane în legătură cu accesul sau utilizarea Website-ului, respectiv a Serviciilor. Pe de altă parte, Dvs. veți purta răspunderea integrală și exclusivă pentru orice prejudicii suferite ca atare.
 2. În mod constant, Brand Minds își rezervă dreptul de a dezvălui orice informații pe care le consideră necesare pentru respectarea oricărei legi aplicabile, proces juridic, sau solicitare guvernamentală, precum și de a edita, refuza să publice sau să elimine orice informații sau materiale, integral sau parțial, la alegerea exclusivă a Brand Minds.
 • Utilizarea Website-ului pentru scopuri necomerciale
 1. Cu excepția unor prevederi contrare, Website-ul este destinat exclusiv folosinței Dvs. personale și necomerciale.
 2. În acest sens, nu aveți dreptul să copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, realizați, reproduceți, publicați, licențiați, vindeți, să elaborați lucrări sau materiale derivate din nicio informație, software, produse sau servicii obținute prin utilizarea Website-ului sau a Serviciilor.
 3. Fără permisiunea prealabilă scrisă acordată de Brand Minds, aveți obligația să nu realizați „meta-căutări” pe Website, să nu transmiteți sau să dispuneți trimiterea niciunei solicitări automate de niciun fel către Website, sau să utilizați Serviciile în orice altă modalitate comercială de niciun fel.
 • Utilizarea restricționată a website-ului
 1. Pe lângă restricțiile prevăzute în alte secțiuni din prezentele T&C, aveți, de asemenea, obligația de a nu utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea prejudicia, dezactiva, supraîncărca sau afecta orice website și rețea conectată la Website și aveți obligația de a nu interveni în utilizarea și folosirea liniștită a Serviciilor de către alte părți.
 2. Prin prezenta, subscrisa interzice în mod expres orice încercare de a obține acces neautorizat la Website, la alte conturi, sisteme digitale sau rețele conectate la Website prin acțiuni de hacking, extragerea parolei sau prin orice alte mijloace suspicioase sau ilegale.
 3. Aveți obligația de a respecta funcțiile oricărui conținut furnizat prin intermediul Website-ului, în conformitate cu scopurile specifice ale acestuia. Prin urmare, este strict interzisă obținerea sau încercarea de a obține orice materiale sau informații care nu vă sunt puse la dispoziție în mod intenționat, în acest sens, pe Website.
 • Suspendarea sau încetarea dreptului Dvs. de acces. Modificări
 1. Este bine înțeles și convenit că Brand Minds își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a restricționa, suspenda sau întrerupe accesul Dvs. la Website, la serviciile aferente sau la orice parte a acestora în orice moment, fără notificare prealabilă. La încetarea accesului Dvs. la Website, dreptul Dvs. de a utiliza Website-ul încetează imediat.
 2. Brand Minds nu va fi ținută prin nicio obligație de a menține un anumit conținut pe Website sau în legătură cu Serviciile, dacă acest lucru nu este prevăzut prin acorduri individuale încheiate cu Brand Minds.
 • Linkuri ale unor terțe părți și importuri
 1. În cazul în care doriți să introduceți un hyperlink pe Website (sau orice parte a acestuia) către orice alt website, pagină de internet, „mirror”, server, sau platformă disponibilă în mod public, precum și să distribuiți orice material prezentat pe Website prin asemenea mijloace, va fi întotdeauna necesară permisiunea prealabilă scrisă a Brand Minds. În consecință, Brand Minds și/sau o altă parte care deține drepturi nu va putea fi ținută responsabilă pentru niciun prejudiciu sau daune produse în acest fel.
 2. Website-ul poate conține link-uri către website-uri ale unor terțe părți („TPS”), care se pot afla sau nu sub controlul Brand Minds. În niciun caz nu se va presupune că existența link-urilor se datorează asocierii în orice fel dintre Brand Minds și operatorul respectivului TPS. Furnizăm aceste link-uri exclusiv pentru confortul Dvs., ceea ce înseamnă că includerea acestora nu constituie recomandarea noastră în legătură cu TPS, din punct de vedere al siguranței, confidențialității, scalabilității sau al altor aspecte de natură similară.
 3. Dvs. purtați întreaga responsabilitate pentru respectarea declarațiilor de confidențialitate, a condițiilor de utilizare și a altor notificări similare în legătură cu TPS.
 4. Răspunderea Brand Minds nu va fi atrasă pentru conținutul furnizat pe și pentru aspecte asociate acestor website-uri, inclusiv, dar fără a se limita la orice alte link-uri existente în TPS, și nici pentru modificări sau actualizări realizate în legătură cu un TPS.
 5. De asemenea, Brand Minds nu își asumă răspunderea pentru metodele de web-casting furnizate de terțe părți și nici pentru situații în care un TPS nu funcționează corespunzător.
 • Bilete și rezervări
 1. Declinare specială a responsabilității. Secțiunea de mai jos descrie procesul aferent achiziționării sau cumpărării biletelor, precum și înscrierii pentru evenimente organizate pe Website și vine în completarea anumitor termeni și condiții aplicabile pe parcursul unui eveniment organizat de Brand Minds. Cu toate acestea, prezenta secțiune ar trebui citită întotdeauna în coroborare cu T&C în întregime, după cum sunt acestea prevăzute în art. 2 de mai sus și cu Politica noastră de confidențialitate.
 2. Pe lângă prevederile din art. 1.3 de mai sus, în cazul în care, în orice moment, nu sunteți de acord cu T&C, chiar numai parțial, vă rugăm să nu utilizați și să nu accesați Serviciile. Nerespectarea acestei prevederi constituie acceptarea, de către Dvs., a prevederilor cuprinse în aceasta, prin prisma faptului că ori de câte ori cumpărați un Bilet sau vă înscrieți la un eveniment organizat de Brand Minds, vă exprimați consimțământul deplin pentru a respecta T&C și toate celelalte reguli și regulamente suplimentare aplicabile în legătură cu Evenimentul respectiv.
 3. Brand Minds își rezervă dreptul de a modifica T&C și Politica de confidențialitate, inclusiv, dar fără a se limita la prețurile biletelor și taxele asociate cu utilizarea Website-ului, în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă, iar orice asemenea T&C modificate vor fi publicate pe Website. În acest sens, restricția menționată în art. 1.4 de mai sus se va aplica în consecință.
 4. Valabilitatea coșului de cumpărături. După selectarea numărului dorit de bilete, aveți 45 minute pentru a finaliza comanda. Cu toate acestea, numărătoarea inversă este reluată în cazul în care adăugați încă un bilet în coșul de cumpărături. După acest interval, în cazul în care nu completați formularul de rezervare în timp util, coșul Dvs. de cumpărături va fi golit automat și va trebui să reselectați numărul de bilete și, prin urmare, să reluați această procedură. Brand Minds nu poartă niciun fel de responsabilitate în situația în care apar probleme în legătură cu disponibilitatea biletelor.
 5. Informații referitoare la vizitatorii la eveniment. În cazul în care există mai mult de un utilizator care vizionează un eveniment, veți fi informat printr-o bară de stare în partea de jos a ecranului, după ce ați selectat cel puțin un bilet pentru adăugare în coșul de cumpărături.
 1. În sensul acestei prevederi, un vizitator este considerat o persoană care a interacționat cu platforma de generare a biletelor în ultimele 3 minute și care este identificat prin identificatorul unic alocat acestuia pentru sesiune.
 2. Având în vedere faptul că sistemul de contorizare a vizitatorilor publici nu înregistrează adresa de IP a utilizatorului sau alte date de identificare de natură similară, inclusiv geo-locația sau motorul Dvs. de căutare pe internet, este posibil ca mai multe dispozitive sau motoare de căutare de internet folosite simultan să fie înregistrate ca utilizatori multipli.
 1. Condiții speciale în legătură cu Biletele. În cazul în care doriți să achiziționați sau ați achiziționat deja Bilete, acceptați în mod explicit următoarele prevederi suplimentare:
 1. Toate comenzile se realizează cu condiția disponibilității și acceptării de către Brand Minds, care își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice comandă, la alegerea sa exclusivă.
 2. Prin comandarea Biletelor, Cumpărătorul sau Deținătorul Biletului convin în mod expres să respecte T&C și Politica de confidențialitate.
 3. Prețurile Biletelor, promoțiile și reducerile se pot modifica într-o perioadă de vânzare și pot diferi de la Eveniment la altul, la alegerea exclusivă a Organizatorului. Mai mult decât atât, Brand Minds are dreptul să realizeze orice modificări de acest tip, în funcție de strategia sa de marketing sau dezvoltare a afacerii, precum și de modificările apărute în legislația aplicabilă.
 4. Nu vor fi acordate rambursări și nu vor fi acceptate reclamații având ca obiect orice modificare în prețul Biletelor, inclusiv, dar fără a se limita la prețuri promoționale, reduceri, sau orice oferte speciale, decât dacă se prevede altfel prin prezentele T&C.
 5. Biletele trebuie ridicate în intervalul de timp corespunzător metodei de livrare selectate de Dvs. Se înțelege fără echivoc faptul că nu vor fi permise niciun fel de rambursări pentru situații neprezentare sau Biletele neridicate.
 6. Cumpărătorii cu vârsta mai mică de 18 ani vor prezenta acordul parental înainte de achiziționarea oricăror bilete/bunuri de pe Website, precum și pentru achiziționarea oricăruia dintre Servicii. Înainte de realizarea oricărei achiziții în legătură cu Romanian Entrepreneurs Tour, prin prezenta atestați în mod implicit că aveți vârsta de cel puțin 18 ani și că ați înțeles T&C în întregime.
 7. Pentru claritate, subliniem faptul că majoritatea evenimentelor noastre nu ar fi recomandate persoanelor cu vârsta sub 18 ani, ținând cont de complexitatea subiectelor și de nivelul ridicat al discuțiilor implicate. Cu toate acestea, în condiții speciale, și la discreția exclusivă a reprezentanților Romanian Entrepreneurs Tour, poate fi permis accesul la un eveniment pentru participanți cu vârsta sub 18 ani, cu condiția ca aceștia să dețină un document valabil de acces (fie un Bilet plătit, fie un Bilet gratuit sau subvenționat), documentele corespunzătoare de identificare și trebuie să fie însoțiți de un adult care deține un bilet valabil. Accesul poate fi restricționat pentru orice persoană care nu respectă aceste cerințe.
 8. Orice încălcare a prevederilor cuprinse în T&C și în orice alte notificări de natură similară poate atrage invaliditatea achiziției realizate și, drept urmare, dă Brand Minds dreptul de a refuza accesul Dvs. la Evenimentul respectiv.
 9. După confirmarea comenzii Dvs., nu mai este posibilă nicio rambursare și/sau schimb de Biletele în nicio situație, cu excepția cazului în care T&C sau prevederile legislative aplicabile stipulează altfel. Această clauză va fi coroborată cu prevederile cuprinse în Secțiunile 9 („Condiții și acorduri speciale cu privire la accesul și înscrierea la un Eveniment”) și 10 („Rambursări și modificări”) de mai jos.
 10. Biletele achiziționate pot fi folosite numai în folos personal sau al societății Dvs. Contul utilizat pentru achiziționarea biletului(elor) oferă posibilitatea modificării beneficiarului fiecărui bilet. Prin urmare, în cazul în care ați primit o invitație de pe un asemenea cont, vă rugăm să rețineți că biletul poate deveni indisponibil în cazul în care contul utilizat pentru achiziționarea biletului(elor) respective resetează biletul în cauză. După efectuarea autentificării fizice, nu mai aveți posibilitatea de a transfera biletele. Revânzarea Biletelor este interzisă explicit, indiferent de preț sau dacă ați obține orice alt câștig comercial, cum ar fi acordarea biletelor ca parte a unor promoții sau concursuri, fără obținerea acordului scris special din partea Brand Minds în acest sens. Drept urmare, vă asumați în mod neechivoc faptul că Organizatorul își va rezerva dreptul de a anula cu efect imediat orice Bilet care a fost transferat sau revândut, precum și de a refuza intrarea la respectivul eveniment oricărui Deținător al Biletului care prezintă Bilete achiziționate în acest fel.
 11. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula orice Bilet despre care aveam bănuiala rezonabilă că a fost achiziționat de un intermediar de bilete neautorizat în mod expres sau că a fost tranzacționat pe o piață de bilete paralelă. Prin urmare, singura Dvs. responsabilitate este să achiziționați Biletele direct de la Brand Minds. La achiziționarea biletelor de la un comerciant terț autorizat, veți primi în continuare toate documentele și instrucțiunile relevante direct de la Brand Minds (și anume, de pe adresa contact@romanian-entrepreneurs.com). În toate situațiile, biletele vor deveni disponibile după finalizarea verificărilor online, pe etape. Vă rugăm să rețineți că nefinalizarea procedurii de autentificare online vă oferă posibilitatea de a solicita biletul, însă biletul în sine nu va fi efectiv emis.
 12. Cu toate acestea, Brand Minds poate accepta transferul unui Bilet către un nou participant, în cazul în care nu vă aflați în situațiile menționate mai sus și cu respectarea procedurii de transfer prevăzute în contul de unde a fost emis biletul. Transmiterea efectivă a biletului se va realiza după ce noul participant a finalizat procedura de autentificare.
 13. Brand Minds nu va fi responsabilă pentru niciun Bilet pierdut sau furat. Cu toate acestea, Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui anumite Bilete, în condiții speciale și pe baza unei evaluări punctuale. Facem mențiunea că înlocuirea se poate realiza cu condiția achitării unei taxe speciale, având în vedere că subscrisa nu este vinovată pentru apariția acestei probleme.
 1. Procedura de transmitere a biletului. Biletele sunt transmise în format electronic prin email de pe adresa contact@romanian-entrepreneurs.com la adresa de email comunicate de Cumpărător. În situația în care Cumpărătorul achiziționează mai multe Bilete online, biletele electronice nu vor fi trimise până ce Cumpărătorul nu a transmis toate datele solicitate pentru fiecare beneficiar al Biletelor, cum ar fi numele, adresa de email, nr. de telefon etc. Formularul online poate conține câmpuri suplimentare pentru introducerea acestora date, dacă ele sunt disponibile la momentul achiziției. În cazul în care funcția menționată anterior este indisponibilă, aceste date referitoare la beneficiarii Biletelor trebuie comunicate cât mai repede posibil la adresa noastră de email contact@romanian-entrepreneurs.com.
 • Condiții și acorduri speciale cu privire la accesul și înscrierea la un Eveniment
 1. Nicio fotografie, înregistrare audio sau video nu este permisă în timpul Evenimentelor, decât dacă sunt altfel avizate, recomandate în mod expres, sau realizate de Brand Minds.
 2. Având în vedere faptul că, în general, toate Evenimentele Brand Minds sunt înregistrate și difuzate online, Brand Minds poate capta imaginea sau asemănarea oricărui Deținător de Bilete sau a oricărei persoane care participă la Evenimente, în direct sau în înregistrări video, fotografii, imagini și materiale publicitare, care pot fi publicate în scopuri comerciale de Brand Minds și de afiliații Brand Minds pe platforma de streaming, pe Website, pe platformele sociale, precum și pe alte suporturi, fără obligația de a plăti costuri, cheltuieli, prejudicii sau despăgubiri.
 3. Părțile înțeleg și convin că, chiar și în cazul în care prezentările speaker-ilor din cadrul unui Eveniment se bazează pe recomandarea Brand Minds cu privire la calitățile general cunoscute ale speaker-ilor respectivi, Brand Minds nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu exactitatea sau caracterul adecvat al niciunei informații comunicate în cadrul Evenimentului de către orice speaker-i, care își exprimă, indiferent de subiect, propriile opinii și convingeri personale.
 4. Ați luat pe deplin la cunoștință și acceptați în mod necondiționat faptul că Brand Minds nu va fi responsabilă pentru nicio informație sau consultanță diseminată în timpul Evenimentelor Brand Minds sau în legătură cu materialele noastre informative. Mai mult decât atât, aceeași confirmare se aplică în mod expres în cazul în care vă veți baza orice decizii financiare pe idei pe care pretindeți că le-ați auzit sau au rezultat din alte idei sau propuneri prezentate în timpul Evenimentelor Brand Minds de un Speaker sau de orice altă persoană. Orice informații răspândite cu aceste ocazii vor fi considerate doar informative și rezultatul unui spațiu care promovează schimbul de idei, însă nu obligă nicio persoană să acționeze într-un anumit mod și evidențiază importanța liberului arbitru al fiecărei persoane.
 5. De asemenea, Organizatorul poate adăuga, retrage sau înlocui orice speaker sau diverse programe/servicii/funcții promovate, fără notificarea prealabilă. Brand Minds vă va notifica în scris cu privire la schimbări importante realizate în acest sens, iar Dvs. nu veți avea dreptul să solicitați nicio rambursare și niciun cost, cheltuieli, pierderi, prejudicii sau răspunderi care ar putea fi ocazionate sau suferite de Dvs., drept urmare a măsurilor aplicate în consecință, cum ar fi anularea, modificarea sau schimbarea Serviciilor.
 6. Brand Minds nu va purta răspunderea pentru nicio întârziere și/sau netransmitere către Dvs. a informațiilor actualizate, și nici pentru aspecte legate de realizarea vreunuia dintre Serviciile noastre, în cazul în care acestea ar rezulta din nefurnizarea, de către Dvs., a unei adrese de email valabile și/sau date de contact corecte și actualizate.
 7. Brand Minds nu acceptă și nu va tolera niciun fel de hărțuire față de utilizatorii săi și de participanții la Eveniment în nicio formă și avem așteptarea ca toți participanții să adopte un comportament civilizat, profesional și adecvat. Orice participanți la fiecare dintre Evenimentele noastre, care nu respectă această obligație, pot fi sancționați sau excluși de la Eveniment, fără nicio rambursare, la libera alegere a organizatorilor evenimentului.
 • Rambursări și modificări
 1. Dispoziții generale. Această secțiune se va aplica în situația nefericită în care Serviciile noastre și, în special, orice Eveniment ar face obiectul unor măsuri de natură a împiedica realizarea acestora, adoptate de Brand Minds în baza unor factor externi.
 1. în cazul în care un Eveniment trebuie anulat sau amânat din motive legitime, Brand Minds va informa corespunzător părțile interesate printr-un anunț publicat pe Website, cât mai curând posibil.
 2. prin urmare, o notificare oficială va fi publicată în acest sens în media, prin canalele media selectate exclusiv de Organizator sau pe Website.
 3. menționăm că aceste modalități de informare nu sunt exhaustive. În consecință, pentru obținerea tuturor detaliilor în legătură cu aceste măsuri, inclusiv conținutul și limitele drepturilor Dvs., precum și cu modalitățile în care le puteți exercita, trebuie să citiți anunțul de pe Website menționat mai sus și, în plus, să ne contactați pentru discutarea situației Dvs. concrete. În cazul în care Organizatorul acordă un termen în acest sens, aveți obligația să îl respectați, având în vedere faptul că, așa cum ați luat la cunoștință prin prezenta, orice nerespectare poate avea consecințe prejudiciatoare în sarcina Dvs.
 4. Brand Minds are dreptul de a amâna, modifica, anula, întrerupe sau opri un eveniment din cauza unei situații negative justificate cum ar fi condiții meteo, situații periculoase, probleme neprevăzute cu amplasamentul, dacă un speaker nu poate participa din cauza unei urgențe medicale, sau în orice alte situații care nu intră sub controlul rezonabil al subscrisei. Brand Minds va anunța participanții cu privire la datele noului eveniment, care va fi organizat în termen de 1 an de la evenimentul inițial, dacă acest lucru este posibil, în limite rezonabile, sau în alt fel, cât mai curând posibil. În acest caz, Brand Minds declină în mod expres orice responsabilitate pentru orice pierdere sau prejudiciu rezultat din potențiala înlocuire, modificare, anulare sau amânare a unui Eveniment.
 1. Forță majoră. Răspunderea Brand Minds nu este atrasă în niciun fel pentru nicio situație de neîndeplinire, anulare, eroare, întrerupere sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor care îi revin, în funcționarea Website-ului, în furnizarea Serviciilor (sau a oricărei părți a acestora) sau pentru orice inexactitate, lipsă de fiabilitate sau adecvare a conținutului Website-ului, dacă acest fapt se datorează, în întregime sau parțial, fie în mod direct, fie indirect, unui eveniment sau caz de neîndeplinire care nu intră sub controlul rezonabil al Brand Minds, inclusiv, dar fără a se limita la:
 1. orice dezastre naturale, cum ar fi cutremure, inundații, pană de curent, accident inevitabil, trăsnet, alunecări de teren, fenomene naturale, pandemii sau epidemii răspândite pe areal mare, incendiu, precum și orice altă calamitate similară;
 2. război (indiferent dacă declarat sau iminent) sau acte de terorism, amenințări teroriste, răscoale, greve sau grevă patronală;
 3. decizii judecătorești locale sau din străinătate, legi, acte, dispoziții, directive, politici, restricții, reglementări, statute, interdicții sau măsuri de orice fel emise de orice instanță de judecată, autorități guvernamentale, parlamentare și/sau de reglementare impuse sau care urmează a fi impuse ulterior;
 4. cădere de tensiune, acte sau omisiuni din partea oricărui operator de rețele de telecomunicații sau situații în care liniile de comunicații (din România sau din străinătate) nu pot fi folosite și
 5. acte sau omisiuni ale oricăror furnizori terți de servicii sau terți de care Brand Minds nu este responsabilă.
 1. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, clauza de mai sus include noțiunea de caz fortuit, după cum este aceasta definită în diverse jurisdicții, evenimente neprevăzute sau orice altă noțiune similară care se referă la o cauză externă ce ar putea face îndeplinirea obligațiilor nepractică sau imposibilă.
 2. De asemenea, Brand Minds nu va purta nicio răspundere sau obligație pentru niciun fel de costuri, cheltuieli, pierderi, prejudicii sau răspunderi care ar putea fi ocazionate sau suferite de Cumpărător, de Deținătorul Biletului sau de orice altă parte ca urmare a măsurilor adoptate în mod nefericit, prevăzute prin prezentul articol, inclusiv în cazul anulării/amânării unui Eveniment.
 3. În cazul în care un Eveniment ar fi anulat în condițiile descrise mai sus, Brand Minds va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura reorganizarea unui Eveniment similar în următorii doi ani de la încetarea cauzei care a condus la anularea evenimentului, dacă acest lucru este posibil, în mod rezonabil, sau în alt fel, cât mai curând posibil. Termenii și condițiile pentru reportarea Biletelor Dvs., pentru politica de rambursare și pentru accesarea altor potențiale remedii vor fi anunțate prin notificări ulterioare, publicate pe Website și/sau platformele sociale și/sau trimise prin e-mail, care vor fi interpretate împreună cu aceste T&C și vor fi respectate cu strictețe. În cazul transmiterii acestor notificări prin email, prevederile art. 10.5 se vor aplica în consecință.
 4. În orice caz, confirmați că nu veți avea dreptul și nu veți solicita nicio rambursare, decât în strictă conformitate cu prezentele T&C, cu aplicarea legii și cu orice notificări viitoare menționate în art. 10.5 de mai sus.

 

 • Alte aspecte cu privire la rambursări și modificări.
 1. Va fi permisă modificarea numelui în legătură cu beneficiarul Biletelor, înainte de începerea Evenimentului și se va putea realiza gratuit. În acest sens, vă rugăm să urmați procedura detaliată în contul folosit pentru achiziționarea biletelor.
 2. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Brand Minds nu acceptă nicio rambursare rezultată din înscrierea cu întârziere sau retragerea de la un Eveniment. În mod similar, nu va fi acordată nicio rambursare în cazul în care ai cumpărat un bilet normal, dar ați obținut și un bilet gratuit.
 3. Biletele validate nu vor putea fi în niciun caz returnate, respectiv, după realizarea autentificării.
 4. Prin prezenta, luați la cunoștință și sunteți de acord că, deși speaker-ii și temele sunt confirmate la momentul publicării, circumstanțe ce nu intră sub controlul Organizatorului ar putea impune înlocuirea, modificarea sau anularea anumitor speaker-i și/sau teme. De aceea, Brand Minds își rezervă dreptul de a înlocui sau modifica speaker-ii și/sau temele promovate, după caz, fără nicio răspundere în sarcina Brand Minds în acest sens. Orice modificări în acest sens vor fi publicate pe Website.
 • Bilete gratuite, subvenționate și promoționale
 1. Brand Minds consideră că fiecare dintre noi ar trebui să avem șanse egale prin care să își materializeze visurile și ideile. Există, de asemenea, persoane care pot contribui la acest eveniment sau la alte evenimente în numeroase moduri. Societatea noastră oferă periodic Bilete gratuite și/sau subvenționate la evenimentele noastre. O condiție pentru aceste promoții este că numai persoanele care se încadrează în cerințele noastre pot fi admise la eveniment cu ajutorul acestui tip de bilete. Aceste bilete sunt nominale și netransmisibile. Brand Minds va publica periodic criteriile și cerințele de calificare pentru obținerea unui astfel de Bilet. Vă rugăm să luați legătura direct cu Brand Minds la adresa ccontact@romanian-entrepreneurs.com pentru mai multe informații.
 2. Utilizatorul Website-ului și/sau cumpărătorul și/sau Deținătorul Biletului, inclusiv deținătorul unui bilet gratuit sau de voluntar, își exprimă prin prezenta consimțământul pentru ca Brand Minds să utilizeze, în vederea prelucrării înregistrării biletului, inclusiv a unui bilet gratuit, datele obligatorii și orice date transmise voluntar la momentul înregistrării unui bilet de intrare gratuit. Prin prezenta luați la cunoștință și acceptați că aceste date pot fi utilizate la libera alegere a Brand Minds în scopuri comerciale, în conformitate cu prezentele T&C și Politica de confidențialitate și că datele vor fi păstrate și menținute în acest scop.
 3. La libera alegere a Brand Minds, pot fi oferite bilete gratuite sau subvenționate înainte de data începerii evenimentului. În aceste situații, în cazul în care participantul nu a fost nominalizat direct, biletele trebuie alocate unui participant în termen de 3 zile de la primirea biletului gratuit sau subvenționat, iar toate datele participantului trebuie completate în întregime în formularul disponibil online sau prin email, cu cel puțin 14 zile înainte de începerea evenimentului. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, aceste date cuprind numele, funcția, denumirea societății și o fotografie tip pașaport, după caz. După această dată, orice realocare a biletului va fi interzisă.
 4. Se înțelege în mod expres că biletele gratuite sau subvenționate nu pot fi vândute sau revândute deoarece acest lucru va atrage anularea Biletului și interzicerea accesului Deținătorului Biletului la eveniment. Ofertele noastre de bilete gratuite și subvenționate pot include, uneori, o taxă de prelucrare. Nicio parte din această taxă nu se rambursează. În cazul în care ați obținut un bilet gratuit, dar ați achiziționat deja un bilet, nu sunteți eligibil pentru rambursare.
 • Garanții, răspundere și limitări
 1. Serviciile, Website-ul și toate informațiile, inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică și hyperlink-uri, materiale, servicii și funcții cuprinse în acestea sunt furnizate exclusiv în forma în care acestea se află și în funcție de disponibilitate. Nu este acordată nicio garanție de niciun fel, implicită, explicită, contractuală sau statutară, inclusiv, dar fără a se limita la orice garanții legate de titlu, neîncălcarea drepturilor terților, vandabilitate, calitate satisfăcătoare, corectitudine, adecvare pentru un anumit scop și inexistența virusurilor informatice sau a altor componente dăunătoare sau nocive, coduri, agenți, programe sau elemente macro distructive sau corupte, în legătură cu Website-ul, sau orice informații și materiale furnizate în acesta, nici chiar pe parcursul evenimentelor promovate.
 2. Brand Minds nu garantează și nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, pierdere sau costuri (inclusiv, dar fără a se limita la prejudicii directe, indirecte, speciale, circumstanțiale, consecutive sau punitive, profituri nerealizate, afaceri nerealizate, oportunități nevalorificate, pierderea fondului de comerț sau costuri de recuperare) produse în orice fel din sau în legătură cu următoarele:
 1. corectitudinea, punctualitatea, caracterul adecvat sau complet al informațiilor, materialelor, serviciilor și/sau funcțiilor furnizate sau conținute în Website;
 2. ideea că accesul, utilizarea sau imposibilitatea utilizării și/sau accesului la Website, Serviciile și/sau orice informații sau materiale de pe Website vor fi fără întrerupere, sigure și nu vor conține erori, defecte, greșeli și omisiuni, sau că orice defect constatat va fi corectat imediat, în permanență;
 3. înțelegerea înșelătoare a oricărei persoane în sensul că Website-ul, informațiile sau materialele furnizate prin acesta vor îndeplini așteptările subiective ale acesteia, precum și faptul că Brand Minds va garanta în mod absolut faptul că nu există niciun virus sau alte elemente dăunătoare, ștergerea fișierelor, întârzieri de funcționare sau transmitere, lipsa furnizării informațiilor, dezvăluirea comunicațiilor, coduri, agenți, programe sau elemente macro distructive sau corupte, orice defectare a sistemului, serverului, conexiunii și/sau funcționării;
 4. orice servicii, produse, informații, date, software, sau alte materiale obținute, tipărite sau descărcate de pe website-ul Romanian Entrepreneurs Tour sau de pe orice alt website sau pagină de internet conectată la Website sau de la orice altă parte menționată în cuprinsul Website-ului;
 5. orice dispută apărută între Dvs. și orice furnizor terț de servicii al Website-ului, chiar dacă Brand Minds ar fi fost informat cu privire la posibilitatea apariției unor asemenea prejudicii, pierderi sau cheltuieli și
 6. utilizarea abuzivă a materialelor publicate pe Website, care conduce la încălcarea drepturilor unor terțe părți. Prezentul alineat va produce efectele maxime permise de lege. Brand Minds nu va purta în niciun caz răspunderea pentru consecințele apărute din acte de asemenea natură. Ca atare, aveți obligația să vă informați corespunzător cu privire la limitele dintre drepturile Dvs. și drepturile terților, după caz și prin toate mijloacele, înainte de utilizarea materialelor care nu vă aparțin, în orice manieră din care ar putea rezulta incertitudini în legătură cu legalitatea acestora.
 1. Confirmați și sunteți de acord că Brand Minds (și/sau furnizorii acesteia, după caz), nu va purta răspunderea și nu există nicio garanție în legătură cu securitatea informațiilor transmise de Dvs. sau către Dvs. prin intermediul Website-ului sau prin orice alte mijloace, cum ar fi email, mesaje, adrese și buletine informative sau orice alt tip de comunicare, anunț sau notificare, și prin prezenta vă asumați riscul ca orice informație transmisă sau primită, în conformitate cu cele de mai sus, să poată fi accesată, copiată, modificată, schimbată, distribuită de terți neautorizați și/sau dezvăluită de Brand Minds și asociații, directorii, salariații sau agenții acesteia către terțe părți care pretind că sunt Dvs. sau că acționează sub autoritatea Dvs.
 2. De asemenea, sunteți de acord să nu țineți răspunzătoare sau responsabilă Brand Minds și pe niciunul dintre asociații, directorii, salariații, consultanții sau agenții acesteia, în baza contractului, în răspundere delictuală (inclusiv neglijență sau încălcarea unei obligații statutare), în virtutea echității sau în alt fel, pentru niciun asemenea acces sau dezvăluire și pentru niciun prejudiciu, pierderi, cheltuieli sau costuri de niciun fel (directe sau indirecte, previzibile sau nu) ocazionate sau suferite de Dvs. ca urmare a oricărui asemenea acces, a utilizării Website-ului sau a dezvăluirii.
 3. De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord că anumite state/jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune consecutive sau incidente, iar limitele prevăzute mai sus nu se vor aplica în cazul Dvs. Cu toate acestea, în cazul în care nu sunteți mulțumit de orice secțiune a Website-ului, sau de oricare dintre prezentele T&C, remediul unic și exclusiv la care aveți dreptul este să încetați utilizarea Website-ului sau a Serviciilor noastre.
 4. De asemenea, sunteți de acord în mod explicit că Brand Minds nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio conținut sau comportament amenințător, calomnios, obscen, ofensiv sau ilegal al niciunei alte părți și pentru nicio încălcare a drepturilor terților, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală care ar putea fi furnizate pe Website sau în timpul furnizării Serviciilor sau la orice eveniment organizat de Brand Minds.
 • Decizii independente de afaceri
 1. Confirmați și sunteți de acord că orice achiziție, decizie de afaceri, decizii financiare, juridice, personale sau medicale luate în baza unui sfat primit prin Website sau ca urmare a participării Dvs. la un eveniment nu sunt influențate de nicio relație sau tranzacție anterioară cu Brand Minds sau cu oricare dintre directorii, administratorii, salariații, consultanții sau reprezentanții acesteia.
 2. În cazul în care încheiați o relație contractuală cu orice speaker(i) și/sau cu orice reprezentant(ți) ai Brand Minds în urma unui eveniment, procedați astfel pe propriul Dvs. risc, și confirmați că Brand Minds nu poartă nici responsabilitatea, nici răspunderea în legătură cu niciun contract sau relație care ar putea fi desfășurate între Dvs. și respectivul speaker(i) și/sau reprezentant(ți) ai Brand Minds.
 • Despăgubirea utilizatorului
 1. În măsura permisă prin legislația aplicabilă, sunteți pe deplin de acord și înțelegeți că descărcați de răspundere și renunțați la toate pretențiile și/sau răspunderile împotriva Brand Minds rezultate din sau în legătură cu utilizarea, de către Dvs., a Website-ului sau a Serviciilor, inclusiv că vă asumați întreaga responsabilitate pentru achiziția realizată, participarea și/sau rezultatul oricăror decizii luate după participarea la Evenimentele Brand Minds.
 2. De asemenea, sunteți de acord să protejați și să despăgubiți în întregime societatea Brand Minds, asociații, directorii, salariații și consultanții sau reprezentanții acesteia pentru orice acțiuni, pretenții, obligații, răspunderi sau eventuale răspunderi, prejudicii, pierderi, costuri și cheltuieli, inclusiv cheltuieli de judecată apărute (i) din utilizarea și accesarea, de către Dvs., a Website-ului sau a Serviciilor; (ii) din încălcarea, de către Dvs., a prevederilor prezentelor T&C și/sau (iii) în legătură cu utilizarea, de către Dvs., a Website-ului, formulate împotriva Brand Minds de orice terț, cu privire, dar fără a se limita la orice drepturi de autor, drept de proprietate sau de confidențialitate.
 • Proprietate intelectuală
 1. Toate mărcile de comerț, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu prezentul Website sau orice Eveniment, indiferent dacă este necesară înscriere oficială prealabilă sau nu, inclusiv, dar fără a se limita la text, software, cod, scripturi, pagini de internet, muzică, sunet, fotografii, video, grafică, interfața grafică pentru utilizatori, formulare, grafice sau orice alt suport, conținut sau material (împreună, „Conținutul”) (sub rezerva drepturilor Speaker-ilor sau prezentatorilor sau elaborat în urma Evenimentului) vor aparține societății Brand Minds sau, după caz, celorlalți furnizori terți de conținut și puteți utiliza suportul, conținutul sau materialul respectiv numai cu autorizarea expresă a Brand Minds în acest sens.
 2. Puteți salva, descărca sau tipări Conținutul numai pentru folosința Dvs. personală a Website-ului și în scopuri necomerciale. Puteți accesa materialele afișate pe Website în orice moment în care acestea vă sunt disponibile pentru utilizare în scopuri necomerciale, cu condiția să mențineți în permanență și să respectați toate drepturile de autor și alte notificări privind dreptul de proprietate cuprinse în respectivele materiale.
 3. Cu toate acestea, nu puteți vinde copii, reproduce, distribui, modifica, afișa, transmite, reutiliza, re-posta sau utiliza în alt fel Conținutul în niciun scop public sau comercial sau pentru o perioadă mai îndelungată decât este necesar, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Brand Minds. Între timp, în cazul în care aveți o pretenție valabilă cu privire la orice material conținut sau publicat pe acest Website, ne puteți contacta și ne puteți furniza probe relevante, astfel încât, pe baza acestora, să analizăm, să putem rectifica, modifica și/sau elimina elementul respectiv de pe Website-ul nostru sau să luăm măsuri de remediere speciale, după caz.
 4. În orice privință, Brand Minds își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală, chiar dacă acestea nu au fost menționate explicit în cadrul Website-ului, cu ocazia Evenimentelor sau prin conținutul și materialele furnizate în alt fel.
 • Evidențe
 1. Confirmați și sunteți de acord că evidențele Brand Minds în legătură sau cu privire la utilizarea, accesul, comunicarea, tranzacțiile, instrucțiunile sau operațiunile efectuate de Dvs. pe Website, în legătură cu Serviciile și pe durata unui Eveniment vor fi folosite fără nicio restricție din partea Dvs., în toate scopurile de orice fel și vor constitui dovezi concludente pentru respectivele comunicări, tranzacții, instrucțiuni sau operațiuni.
 2. Sunteți de acord că aceste evidențe pot fi admise ca probe și că nu veți contesta sau disputa admisibilitatea, temeinicia, exactitatea sau autenticitatea conținutului evidențelor respective pe simplul motiv că acestea se află în formă electronică sau au fost realizate de sau că sunt rezultatul unui sistem digital și, ca atare, prin prezenta renunțați la toate (sau oricare) drepturi de obiecțiuni în această privință.
 3. În cazul în care vă abonați, sunteți de acord să primiți buletinul informativ al Romanian Entrepreneurs Tour, cuprinzând informații de la lideri în domeniu, experți în business, antreprenori uimitori și cele mai noi trenduri în tehnologie și marketing, precum și oferte actualizate de la toate Evenimentele Brand Minds. Cu toate acestea, în conformitate cu principiul soft-opt-in, puteți primi informații despre servicii similare celor pe care le-ați accesat.
 • Reguli generale de colectare a datelor Dvs. cu caracter personal
 1. Toate datele cu caracter personal colectate de Brand Minds pe perioada de accesare a Website-ului și/sau de utilizare a Serviciilor respectă în întregime clauzele Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („Regulamentul GDPR”).
 2. Pentru mai multe informații cu privire la datele Dvs. cu caracter personal prelucrate, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate sau să ne contactați la adresa: contact@romanian-entrepreneurs.com.
 • Lege Aplicabilă

Prin accesarea acestui Website și/sau prin utilizarea Website-ului și a oricăror Servicii, ați luat la cunoștință și ați convenit ca legislația din România (inclusiv, dar fără a se limita la prevederile Legii privind dovezile și a Legii privind tranzacțiile electronic) să guverneze accesul și ca prezentele T&C, împreună cu Politica de confidențialitate, să fie interpretate și guvernate de legislația din România.

 • Arbitraj
 1. În eventualitatea oricărei dispute, controverse sau pretenții apărute din sau în legătură cu T&C din prezentul document, inclusiv Politica de confidențialitate și orice întrebări în legătură cu existența, valabilitatea, încălcarea sau încetarea acestora, părțile se obligă să încerce soluționarea pe cale amiabilă, cu posibilitatea apelării la un mediator.
 2. În situația în care părțile nu ajung la o soluție amiabilă, vor deferi disputa pentru soluționare definitivă prin arbitraj în România, la Camera de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, dacă disputa punctuală îndeplinește condițiile prealabile ale acesteia, în caz contrar, la un alt centru de arbitraj renumit din România. Orice atitudine părtinitoare din partea arbitrilor trebuie evitată în permanență, după cum este interzisă prin prezentele Termeni și Condiții. Arbitrajul se va desfășura în limba română. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea în legătură cu procedura arbitrală și toate informațiile, argumentele, documentele, dovezile și aspectele cu privire la aceasta.
 3. Dacă sunteți persoană fizică – consumator (conform definiției date de reglementările în vigoare în România) care achiziționează Serviciile Brand Minds, orice dispută, controversă sau pretenție apărută din sau în legătură cu T&C din prezentul document, inclusiv Politica de confidențialitate și orice întrebări în legătură cu existența, valabilitatea, încălcarea sau încetarea acestora, vor fi soluționate de instanțele abilitate din București.
 • Clauză generală de limitare a responsabilității
 1. Brand Minds și niciunul dintre furnizorii săi de conținut nu va purta răspunderea pentru nicio eroare sau întârziere în conținutul furnizat pe parcursul prestării Serviciilor sau pe Website, sau pentru orice măsuri luate în baza acestora.
 2. Brand Minds nu își asumă nicio obligație de monitorizare, verificare, cenzurare sau revizuire a transmisiunilor, și la fel pe Website, și își declină orice responsabilitate sau răspundere apărută din Conținut sau pentru orice eroare, defăimare, calomnie, omisiune, neadevăr, obscenitate, pornografie, vulgaritate, inadvertență sau orice alt material ofensator conținut în orice informații de pe Website.
 3. Puteți notifica în mod valabil Brand Minds prin formularul disponibil pe prima pagină a Website-ului sau prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@romanian-entrepreneurs.com.
 • Campanie promoțională – Primii 500 de participanți primesc o carte surpriză.

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Campanie se desfășoară în perioada 18.04.2024 – 31.05.2024.

Primii 500 de participanți care vor plasa o comandă, care va conține cel puțin 1 bilet pentru Romanian Entrepreneurs Tour vor câștiga 1 carte. Indiferent de numărul de bilete achiziționate în comanda plasată, persoana care a efectuat comanda va primi doar o carte.

Participantul este obligat să trimită datele pentru livrarea cărții până la data de 10 mai 2024. În cazul în care nu se vor completa aceste date, cartea nu va fi trimisă iar câștigătorul își pierde dreptul de a intra în posesia ei.

Participantul care se califică pentru a primi cartea surpriză, va primi un email informativ despre procesul de revendicare a cărții. Procesul va cuprinde un pas în care câștigătorul va selecta dintr-o listă de opțiuni cu locații Easybox, pe care organizatorul o va pune la dispoziție, locația în care dorește să-i fie livrată cartea.

Organizatorul se obligă ca în termen de 30 de zile lucrătoare de la completarea datelor de către câștigător să expedieze cartea la Easybox-ul ales de către câștigător în pasul de selecție al acestuia.

 • Feedback și comentarii

Încurajăm orice comentarii, feedback și critici constructive de la orice persoană în legătură cu prezentul Website, cu Serviciile noastre și cu orice eveniment promovat sau furnizat pe acest Website. Facem eforturi pentru a răspunde cu promptitudine și să soluționăm orice sesizări ale clienților în mod rezonabil.

CONTACT:

Email: ccontact@romanian-entrepreneurs.com

Telefon: +40 723 264 216

ROMANIAN ENTREPRENEURS TOUR | Brand Minds SRL | RO43454426 | J29/2347/23.09.2021

Str. Gheorghe Doja nr. 7 jud. Prahova | Ploiești | România